دریافت اقامت دائم در لهستان پس از ۴ سال

به تازگی قانون جدیدی راجع به دریافت اقامت دائم در لهستان تصویب شد که به واسطه آن می توان پس از ۴ سال کار در یک سری رشته های به خصوص اقدام به دریافت کارت اقامت دائم (Pobyt Stały یا Permanent Residency) بدون نیاز به دانش زبان لهستانی کرد.

متن قانون با ذکر ۴ سال داشتن کارت اقامت موقت و اجازه کار در رشته هایی که در فصل ۱۱۴ بند ۱آ درج شده است.

با توجه به اینکه این نوع اقامت دائم (Pobyt Stały) هست نیازی به دریافت مدرک B1 زبان لهستانی بر خلاف اقامت بلند مدت اروپا (Longterm-EU Residency).

از مزیت های این نوع اقامت دائم:

  • عدم نیاز به گرفتن مدرک B1 برای زبان لهستانی
  • اعتبار کارت ۱۰ ساله (بر خلاف اقامت بلند مدت اروپا که ۵ ساله است)
  • امکان سریع تر دریافت پاسپورت با توجه به بند قانون، دریافت پاسپورت ۳ سال پس از اقامت دائم/بلند مدت

در گذشته این نوع اقامت دائم بیشتر برای دارندگان کارت Pole Card یا کسانی که همسر لهستانی داشتند مورد استفاده بود و برای دریافت اقامت دائم/بلند مدت از طریق تحصیل/کار سخت تر بود.

منبع: کلیک کنید

همچنین ذکر شده در فایل (Lesser Poland friendly to foreigner) منتشر شده توسط اداره مهاجرت استان ماووپولسکی

دریافت اقامت دائم پس از ۴ سال
بند دقیق، تاریخ تصویب و اجرا